โลโก้ Accretech

HANDYSURF+

HANDYSURF – ACCRETECH : เครื่องวัดความเรียบผิว รุ่นขนาดพกพา Handheld ที่สามารถวัดพื้นผิวได้อย่างกว้างขวาง ด้วยขนาดที่เล็ก และ Option เสริมที่ให้การวัดพื้นผืวขยายเปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล และยังรวมไปถึง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์

ระยะในการวัดทั้ง Z Direction สูงถึง 370μm และยังสามารถวัดได้ละเอียดสูงถึง 0.0007μm 

Features

Standard Type (35) – ประเภทที่ใช้ในการวัดทั่วๆไป ที่รวมไปทั้ง Horizontal, Inclined, Vertical และ Ceiling surface

เครื่องวัดความเรียบผิว ด้วยหัวโพรบ Standard

Retract Type (40) – ประเภทที่จะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้กับ Stylus และยกขึ้นระหว่างการรอวัด หรือตอนจบ และยังสามารถใช้ได้ กับการตรวจจับต่างๆ ในเครื่อง Automatic

เครื่องวัดความเรียบผิว ด้วยหัวโพรบ Retract type

Transverse Type (45) – ประเภทที่หัววัดสามารถขยับซ้ายและขวาได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในพื้นที่แคบได้ เช่นใน Crankshaft

เครื่องวัดความเรียบผิว ด้วยหัวโพรบ Transverse trace type

ระยะในการวัดที่กว้างมากขึ้น ด้วยการคลอบคลุมระยะการวัด ระยะในการวัดทั้ง Z Direction สูงถึง 370μm และยังสามารถวัดได้ละเอียดสูงถึง 0.0007μm

Enhance Analysis

สามารถตรวจสอบการวัดได้ง่ายขึ้น ด้วย Visualization ที่ เข้าใจง่ายขึ้น

เครื่องวัดความเรียบผิว ฟังก์ชันการใช้งาน - HANDYSURF : ACCRETECH
  • Available in three models: 35, 40 and 45, with stylus tip radiuses of 2 or 5 µm (45 only available with 5 µm stylus tip radius)
  •  Z measuring range: -210 to +160 µm
  •  Z measuring resolution: 0.0007 µm
  •  Stylus tip material: Diamond

ติดต่อเรา