โลโก้ Hioki

PW3365

HIOKI – PW3365 : เครื่องวัดและวิเคราะห์ ของค่ากำลังไฟฟ้า ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการวัดไฟฟ้า ด้วยการเป็นเครื่องแรกของโลกที่มีการใช้ แคลป์วัดแรงดันไฟฟ้า ทั้งการวัดไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลหรือบัสบาร์ (Busbar)  

รับประกันความแม่นยำ : 1 ปี

การใช้งานของ PW3365 HIOKI

การวิเคราะห์ การตรวจสอบ ค่ากำลังไฟฟ้า ยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานของกำลังไฟ้า และควบคุมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ และ ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าได้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟกระชาก ไฟตก จนอาจนำไปถึง การเสี่ยงอันตรายของพนักงาน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับเครื่องจักรต่างๆ

Features

ความปลอดภัยในการใช้งาน

สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีการปิด เบรคเกอร์ก่อน โดยสามารถใช้ แคลมป์หนีบเพื่อทำการวัดได้เลย

ด้วยคุณสมบัติของแคลมป์จาก HIOKI ที่เป็นวัสดุ no-metal-contact ด้วยวัสดุที่ไม่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ซึ่งสามารถป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกด้วย

ความปลอดภัยในการใช้งาน เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า และวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า

ผู้ใช้งานสามารถ เชื่อมต่อสายและอุปกรณ์ผ่านเครื่องมือวัดได้ ตาม UI ที่แสดงบนจอแสดงผลได้เลย

HIOKI : PW3365 การเชื่อมต่อสายสำหรับการทำงาน ของ เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า

การทำการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า ทดสอบฮาร์มอนิก (Harmonic Testing) โดยการทดสอบของคลื่นตามลำดับ ถึงลำดับที่ 13 และแสดงผลออกมาเป็น แผนภูมิต่างๆ

การทดสอบฮาร์มอนิก ระบบไฟฟ้า บน เครื่องบันทึกค่าวัดกำลังไฟฟ้า HIOKI : PW3365

ทำการวิเคราะห์กระแสไฟผ่านจากตัว แคลมป์ ที่ใช้งานในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็น แผนภูมิ ให่สามารถตรวจสอบได้ง่ายที่สุด

จอแสดงผล ของการวัดค่ากำลังไฟฟ้า ผ่านแคลมป์บน เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า

การวัดกำลังไฟฟ้า ที่จุดกำหนดที่ 400 V AC และระยะที่สูงถึง 90.0 V – 520.0 V

Voltage ranges400 V AC (Effective measurement range: 90.0 V to 520.0 V)
HarmonicHarmonic voltage, harmonic current, voltage total harmonic distortion (THD-F or THD-R), current total harmonic distortion (THD-F or TDH-R), up to 13th order
Current ranges500.00 mA to 5.0000 kA AC (depends on current sensor in use),
50.000 mA to 5.0000 A AC (Leak clamp on sensor only)
Power ranges200.00 W to 6.0000 MW (depends on voltage/current combination and measured line type)
Basic accuracyVoltage : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s(combined accuracy with PW3365-20 + PW9020)
Current : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + clamp sensor accuracy
Active power : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + clamp sensor accuracy (at power factor = 1)
Measurement line & number of circuits50/60 Hz, Single phase 2 wires (1/2/3 circuits), Single phase 3 wires (1 circuit), Three phases 3 wires (1 circuit), Three phases 4 wires (1 circuit), Current only: 1 to 3 channels
Measurement itemsVoltage RMS, current RMS, voltage fundamental wave value, current fundamental wave value, voltage fundamental wave phase angle, current fundamental wave phase angle, frequency (U1), voltage waveform peak (absolute value), current waveform peak (absolute value), active power, reactive power, apparent power, power factor (with lag/lead display) or displacement power factor (with lag/lead display), active energy (consumption, regeneration), reactive energy (lag, lead), energy cost display, active power demand quantity (consumption, regeneration), reactive power demand quantity (lag, lead), active power demand value (consumption, regeneration), reactive power demand value (lag, lead), power factor demand
Display update rate0.5 sec (except when accessing SD card or internal memory, or during LAN/USB communication)
Save destinationSD/SDHC Memory card, or internal memory at real time
Data save interval1 sec to 30 sec, 1 minute to 60 minutes, 14 selections
Save itemsMeasurement value save: Average only / Average, Maximum, Minimum value
Screen copy: BMP form (saved every 5 min. at minimum interval time)
Waveform save: Binary waveform data
InterfacesSD/SDHC memory card, LAN 100BASE-TX: HTTP server function, remote settings via communication program, data download, USB 2.0: When connected to a PC, the SD Card and internal memory are recognized as removable storage devices, remote settings via communication program, data download
FunctionsConnection check, Quick Set navigation guide, clock
Power supplyAC adapter Z1008: (100 to 240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (including AC adapter)
Battery pack 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, charging time 6 hr 10 m), 5 hours of continuous use (with back light off)
Dimensions and mass180 mm (7.09 in)W × 100 mm (3.94 in)H × 48 mm (1.89 in)D, 540 g (19 oz) without PW9002
180 mm (7.09 in)W × 100 mm (3.94 in)H × 68 mm (2.68 in)D, 820 g (28.9 oz) with PW9002

ติดต่อเรา