IKKI slogan
อะไรคือ ID OD diameter เส้นผ่านศูนย์กลาง

ไขข้อสงสัย ID OD คืออะไร และ การวัด ID OD

ID - Inner Diameter

ID หรือย่อมาจาก Inner Diameter หรือก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนรอบใน หรือเรียกว่าจากขอบด้านใน ด้านนึงไปถึงอีกด้านนึง

OD - Outer Diameter

และ OD ที่ย่อมาจาก Outer Diameter หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนรอบนอก หรือขอบด้านนอก ด้านนึงไปถึงอีกด้านนึง

เราจะวัด ID OD ได้ยังไงกันละ ?

งั้นเรามาพูดกันต่อถึง การวัด OD แน่นอนว่าการวัด OD หรือ Outer Diameter ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมาย ซึ่ง เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ทั่วไปก็สามารถวัดได้เช่นกัน หรือแม้แต่ เครื่องมือ Air Micrometer ที่สามารถวัดได้ครอบคลุมอย่าง ID (Inner Diameter), OD (Outer Diameter) และรวมถึงความหนา (Thickness)

Diagram การวัดชิ้นด้วยอากาศ วัดชิ้นงาน