ข้อผิดพลาดของ การฉีดพลาสติก Plastic Molding

การลด Short Shot และ Flash 2 defects

ยอดฮิตในกระบวนการฉีดพลาสติก

Injecting Mold อย่างที่เราอาจรู้จักกันดี หรืออาจจะยัง Injecting Mold คือเครื่องมือฉีดพลาสติก เพื่อการหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติกจากเม็ดพลาสติก 

Defect หรืองาน NG ที่เกิดในกระบวนการฉีดพลาสติกหรือ Injection Molding นั้นมีหลายแบบ หลายลักษณะ และ defect แต่ละประเภทก็สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเดียวกัน Raw Material (เม็ดพลาสติก หรือ Plastic Pellet)  ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด Defect ได้ ดังนั้นเราต้องมั่นใจได้ว่าคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่เราจะนำมาฉีดขึ้นรูปนั้นถูกต้องและสอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดงานของโมลด์นั้นๆ

คุณสมบัติทางกายภาพของพลาสติกที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในการบวนการฉีดพลาสติก และยังเป็นตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ และคุณภาพของงาน (Finished product) โดยตรง ก็คือ MFR (Melt Flow Rate) เป็นการวัดความสามารถในการไหลของวัสดุเทอร์โมพลาสติก เป็นการวัดความสามารถในการไหลของวัสดุเทอร์โมพลาสติก แสดงถึงความสามารถของวัสดุในการไหลภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันที่กำหนด การทดสอบ MFR ก่อนเริ่มกระบวนการฉีดขึ้นรูปมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และ……..

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฉีดพลาสติกและการลด defect ที่มีสาเหตุจากวัสดุ (material) ได้แก่กรณีเกิด Short shot (ช็อต) และ Flash (ครีบ)

Short Shot ปัญหาจากการไหลของพลาสติกที่ช้าเกินไป

Short shot อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือความเร็วในการฉีดที่ไม่เพียงพอ อุณหภูมิหลอมเหลวไม่เพียงพอ ค่าความหนืดของวัสดุไม่ถูกต้อง การออกแบบ runner หรือตำแหน่ง gate ที่ไม่เหมาะสม การระบายอากาศไม่เพียงพอ หรือปัญหาเกี่ยวกับตัวแม่พิมพ์เอง

ปัจจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การแข็งตัวของพลาสติกก่อนเวลาอันควรก่อนที่จะไปถึงทุกส่วนของ Cavity

Short shot ปัญหาพลาสติกไหลช้า

Flash หรือ Burr ไหลเร็วเกินไป ก็อาจทำให้มีส่วนเกิน

การเพิ่มอุณหภูมิหลอมเลวเพื่อลดความหนืด และการเพิ่มแรงดันหรือความเร็วในการฉีดจนเกิน Clamping Pressure ของโมลด์ โดยที่ไม่ได้ทดสอบ MFR ของวัสดุที่แน่นอน

แรงดันที่สูงเกินไปก็สามารถทำให้โมลด์เผยอออกจนทำให้น้ำพลาสติกไหลออกมาตามรอยประกบของโมลด์ เกิดงาน Flash ได้เช่นเดียวกัน

Flash burr การฉีดพลาสติกเร็วเกินไป

ดังนั้นการทดสอบ MFR ของ material แต่ละ lot โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Material ที่เป็น Recycle ก่อนเริ่มกระบวนการฉีดงานแต่ละครั้งนั้น ค่า MFR ที่ได้จากการทดสอบ สามารถช่วยในการกำหนดอุณหภูมิหลอมเหลว แรงดันฉีด และความเร็วในการฉีดที่เหมาะสมสำหรับ material ของ lot นั้นๆ การปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี้ให้เหมาะสมกับ Material ที่สุด จะลดการเกิด Defect หรืองาน NG ในกรณี Short shot และ Flash ให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

การเช็คคุณภาพ และคุณสมบัติ ของเม็ดพลาสติก จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ การรับรองคุณภาพ เม็ดพลาสติก ก่อนนำมาผลิต จึงเป็นเรื่องสำคัญ และ L260 จึงสำคัญในการใช้ตรวจสอบการไหลของพลาสติก และที่สำคัญการตรวจสอบ Mold แม่พิมพ์ และการใช้ ชิ้นส่วน Mold insert คุณภาพก็สำคัญเช่นกัน

Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวเองผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า